Trường Nhật ngữ quốc tế TOUA

Trường Nhật ngữ quốc tế TOUA

Chúng tôi đang quảng bá một dịch vụ một cửa để giảm gánh nặng cho các mặt đời sống tâm lý của học sinh. Bắt đầu là các giảng viên đã quen thuộc với sự hỗ trợ.

MỤC LỤC[ẩn]

Trường Nhật ngữ quốc tế TOUA

Giới thiệu trường TOUA International Language School

Chúng tôi đang quảng bá một dịch vụ một cửa để giảm gánh nặng cho các mặt đời sống tâm lý của học sinh. Bắt đầu là các giảng viên đã quen thuộc với sự hỗ trợ ngoại ngữ quốc gia từ Nhật Bản đến, học tập và hỗ trợ tuyển sinh, và chúng tôi đã tiến hành một sự hỗ trợ hướng dẫn toàn diện rộng hướng, chẳng hạn như thực phẩm, quần áo và chỗ ở. Ngoài ra giáo viên Nhật Bản và các quan chức dẫn của nước ngoài sẽ phải chịu trách nhiệm giảng dạy hiệu quả trong mở có trách nhiệm tất cả mọi người của các học sinh và phụ huynh.

Đặc điểm của trường TOUA International Language School

Chúng tôi đang quảng bá một dịch vụ một cửa để giảm gánh nặng cho các mặt đời sống tâm lý của học sinh. Bắt đầu là các giảng viên đã quen thuộc với sự hỗ trợ ngoại ngữ quốc gia từ Nhật Bản đến, học tập và hỗ trợ tuyển sinh, và chúng tôi đã tiến hành một sự hỗ trợ hướng dẫn toàn diện rộng hướng, chẳng hạn như thực phẩm, quần áo và chỗ ở. Ngoài ra giáo viên Nhật Bản và các quan chức dẫn của nước ngoài sẽ phải chịu trách nhiệm giảng dạy hiệu quả trong mở có trách nhiệm tất cả mọi người của các học sinh và phụ huynh.

Thông điệp hiệu trưởng của trường TOUA International Language School

1935 tôi ma khóc. Nihon Đại học Luật Tiến sĩ nghiên cứu sửa chữa sớm

Nagano Nhật Giảng viên Đại học Giáo sư danh dự Yuan Thiểm Tây Bình thường

Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Fudan ở Thượng Hải

Được thành lập viện nghiên cứu này cho sinh viên quốc tế. Được thành lập chỉ trong một năm được công nhận là một "trường học tốt" so với Cục xuất nhập cảnh khu vực Tokyo. Writings "tài liệu kinh doanh Bách khoa toàn thư", "thông báo tài liệu bách khoa toàn thư - tuân thủ luật dân sự" và nhiều người khác. Chúng tôi có một rất tích cực trong việc trao đổi giáo dục của học sinh.

"Ngôn ngữ là một thay đổi cuộc sống, và ngôn ngữ cũng được thay đổi tương lai."

Nguồn: www.toua-edu.com

Liên hệ tư vấn

Trường Nhật ngữ quốc tế TOUA
Đánh giá bài viết:
(5/1 đánh giá)