Du học Nhật Bản có những khó khăn nào phải vượt qua?
Du học Nhật Anh 

Hiện nay, du học Nhật Bản ngày càng được các bạn học sinh, sinh viên quan tâm, ngoài những mặt tích cực, thú vị mà bạn sẽ khám phá, trải nghiệm khi sang Nhật Bản du học là những thử thách mà bạn có thể phải đối mặt ở xứ sở mặt trời mọc. Vậy, du học Nhật Bản có những khó khăn nào cần phải vượt qua?