Trường Nhật ngữ quốc tế Osaka YMCA

Trường Nhật ngữ quốc tế Osaka YMCA

Osaka YMCA là một tổ chức được thành lập vào tháng 6 năm 1882 và đã hỗ trợ trong việc huy động một số lượng lớn các cá nhân trẻ, góp phần hiện đại hóa Nhật Bản.

MỤC LỤC[ẩn]

Trường Nhật ngữ quốc tế Osaka YMCA

Thông điệp từ hiệu trưởng trường Osaka YMCA International College Japanese Course

Tôi thường mô tả Cao đẳng quốc tế của chúng tôi trong nhiều cách khác nhau. Một cách là "The Osaka YMCA International College là một trường học nghệ thuật tự do toàn diện trong đó có các phòng ban khác nhau." Tôi cũng mô tả các trường học như một "xã hội nhỏ toàn cầu, trong đó sinh viên các dân tộc và lứa tuổi khác nhau nghiên cứu với nhau." Hình ảnh gì bạn nhận được từ mô tả của tôi?

Thế giới chúng ta đang thay đổi theo những cách khác nhau. Trong khi chiến tranh toàn cầu dường như không bao giờ kết thúc, có rất nhiều người suy nghĩ và hy vọng cho hòa bình. Trong thế giới thay đổi này mọi người từ các chủng tộc khác nhau, các dân tộc, các thế hệ, lứa tuổi, giá trị và văn hóa nên hiểu nhau và sống với nhau một cách hòa bình đặt sang một bên những khác biệt của họ. Đây không chỉ là mục tiêu của trường chúng ta, nhưng cũng là một trong toàn bộ YMCA.

Nếu chúng tôi có thể làm cho điều này có thể học ở trường này, nơi mà người dân từ nguồn gốc đa dạng nghiên cứu với nhau, chúng ta sẽ là những người để đạt được hòa bình. Vì vậy, tại sao không học cùng với chúng tôi?

Osaka YMCA International College Japanese Course là trường như thế nào?

Osaka YMCA là gì?

Osaka YMCA là một tổ chức được thành lập vào tháng Sáu năm 1882 và đã hỗ trợ trong việc huy động một số lượng lớn các cá nhân trẻ, góp phần hiện đại hóa của Nhật Bản. Mục tiêu của YMCA là để đạt được một xã hội mà những người trẻ tuổi đến từ Nhật Bản và phần còn lại của thế giới, làm việc với nhau và phục vụ cộng đồng quốc tế. Điều này đã được các mục tiêu học kể từ khi nền tảng của nó.

Giáo dục tiếng Nhật tại Osaka YMCA

Các Osaka YMCA trường Nhật Bản được thành lập vào năm 1969 với mục đích cung cấp Lớp học tiếng Nhật cho người nước ngoài sinh sống tại các khu vực Kyoto, Osaka và Kobe cho họ để có thể giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày của họ, và để tăng cường sự hiểu biết đa văn hóa. Chúng tôi đã và đang giúp các sinh viên đến từ nước ngoài để phá vỡ rào cản ngôn ngữ bằng cách cung cấp các khóa học tiếng Nhật mà kích hoạt giao tiếp trực tiếp với nhân dân Nhật Bản, với hy vọng rằng các sinh viên của chúng tôi trở thành nhà lãnh đạo của các chương trình giao lưu văn hóa chéo và xã hội toàn cầu.

Những bước tiến của trường Osaka YMCA International College Japanese Course

- 1969 Bán thời gian khóa học tiếng Nhật đã được mở

- 1985 đầu tiên toàn thời gian khóa học tiếng Nhật được khai trương vào Dojima, Kita-ku Osaka-shi. (Dojima Branch) Osaka YMCA International College Nhật Khóa học ngôn ngữ (1 năm học / bắt đầu vào tháng Tư) đã được khai trương tại chi nhánh Dojima.

- 1988 hệ thống tình nguyện dạy kèm đã được bắt đầu. Bazaar cho sinh viên quốc tế đã bắt đầu để giúp sinh viên trao đổi bắt đầu ở Nhật Bản. Học bổng Osaka YMCA đã bắt đầu.

- 1989 Osaka YMCA International khóa học Ngôn ngữ học Nhật Bản đã được chuyển đến Tosabori, Nishi-ku Osaka-shi Osaka YMCA International College được ủy quyền bởi Hiệp hội Xúc tiến giáo dục tiếng Nhật.

- 1990 Thứ hai toàn thời gian khóa học tiếng Nhật đã được bắt đầu tại Abeno YMCA Gakuin. "Các khóa học để trở thành giáo viên Nhật Bản" đã được bắt đầu tại chi nhánh Dojima.

- 1991 cuốn sách giáo khoa Nhật Bản "Chukyu Kara Manabu nihongo" được sản xuất bởi YMCA đã được công bố. (Xuất bản bởi Kenkyusha) Workbook "Chukyu Kara Manabu nihongo" được sản xuất bởi YMCA đã được công bố. (Xuất bản bởi Kenkyusha) Osaka YMCA International College khóa học tiếng Nhật 1,5 năm (bắt đầu từ tháng Mười) đã được mở ra.

- 1993 Toàn thời gian khóa học đã được chuyển từ Dojima Chi nhánh Bentencho YMCA Vexcel ..

- 1994 Các sách giáo khoa Nhật Bản "Jokyu de Manabu nihongo" được sản xuất bởi YMCA đã được công bố. (Xuất bản bởi Kenkyusha)

- 1995 Vật liệu Nhật Bản video "Jokyu Video nihongo kyouzai" được sản xuất bởi YMCA được sản xuất. (Sản xuất bởi NHK / Bonjinsha)

- 1999 Osaka YMCA cuối cùng của năm học bổng đã được bắt đầu.

- 2000 Các khóa học toàn thời gian đầu tiên trong Bentencho đã được đóng lại.

- 2002 Các khóa học toàn thời gian thứ hai trong Abeno đã được chuyển đến Uehonmachi Tennojiku Osaka Shi. Tên của trường đã được thay đổi từ Abeno YMCA Gakuin đến Osaka YMCA Gakuin.

- 2003 Các sách giáo khoa Nhật Bản "Chukyu Kara Manabu nihongo phiên bản sửa đổi" được sản xuất bởi YMCA đã được công bố. (Xuất bản bởi Kenkyusha)

- 2004 Workbook "Chukyu Kara Manabu nihongo phiên bản sửa đổi" được sản xuất bởi YMCA đã được công bố.

- 2005 văn phòng truyền thông Hàn Quốc, Seoul "Nhật Bản YMCA Trung tâm giao lưu quốc tế giáo dục" được thành lập.

- 2006 cuốn sách giáo khoa "Jokyu de Manabu nihongo phiên bản sửa đổi" được sản xuất bởi YMCA đã được công bố. (Xuất bản bởi Kenkyusha)

Nguồn: www.osk-ymca-intl.ed.jp

Liên hệ tư vấn

Trường Nhật ngữ quốc tế Osaka YMCA
Đánh giá bài viết:
(5/1 đánh giá)