Trường Nhật ngữ ECC Nagoya
Du học Nhật Anh 

2016-11-24 16:25:29

ECC là một người tiên phong trong giáo dục ngôn ngữ tiếng Anh, và đang phát triển phạm vi của nó bao gồm một loạt các lĩnh vực giáo dục ngoài giáo dục ngôn ngữ.

Giới thiệu trường ECC Japanese Language Institute Nagoya School

Chào mừng đến với trường ECC Japanese Language Institute Nagoya School

Chúng ta sống trong một thế giới mà các thông điệp và thông tin được cung cấp trên toàn thế giới ngay lập tức. Trường hợp được xã hội toàn cầu của chúng tôi tiến vào thế kỷ 21? ước mơ cho tương lai là gì? Những gì bạn cần phải học để đạt được những ước mơ? bạn nên tìm hiểu nó ở đâu? Làm thế nào bạn có thể sử dụng thông tin một cách hiệu quả? Bây giờ là thời gian để đưa ra quyết định quan trọng về tương lai của bạn. ECC là một người tiên phong trong giáo dục ngôn ngữ tiếng Anh, và đang phát triển phạm vi của nó bao gồm một loạt các lĩnh vực giáo dục ngoài giáo dục ngôn ngữ. Chúng tôi cung cấp kết quả hữu hình và chúng tôi đã đạt được những thành công trên toàn thế giới. ECC nhằm giúp thúc đẩy một xã hội có tính quốc tế trong thế kỷ 21. Chúng tôi có một môi trường giáo dục sẽ giúp bạn bước về phía trước trong tương lai.

Trường ECC Japanese Language Institute

- Học sinh có động lực để học tiếng Nhật.

Để cung cấp sự giáo dục tốt nhất cho sinh viên có động lực cao là chính sách giáo dục của chúng tôi. Các sinh viên tham dự các lớp học có thực hiện bài học cao nội dung xem trước và nhận được từ các giáo viên có kinh nghiệm. Để xác nhận những gì được học, kiểm tra thành tích được cho hầu như mỗi ngày. Các sinh viên theo nội quy của trường và nghiên cứu siêng năng.

- Học sinh đã cho thấy kết quả tốt trong các thử nghiệm trình độ khác nhau.

Có những sinh viên đạt được điểm số cao nhất trong JLPT và EJU.

- Nói chung hầu hết học sinh điểm số tốt hơn so với điểm số trung bình toàn quốc. Tiến tới Đại học

Học sinh muốn vào nghề các trường cao đẳng, trường đại học và cao đẳng tốt nghiệp có thể nhận được tất cả các loại hỗ trợ từ các cố vấn lớp và nhân viên nhà trường. Như vậy, sinh viên có thể nhằm vào các trường đại học quốc gia hoặc các trường đại học chạy công một hạng trên mong muốn của họ. Các sinh viên đã nhận được đánh giá cao bởi những trường đại học khi họ nhập vào các trường cao đẳng.

- ECC học tiếng Nhật là một chi nhánh của tập đoàn giáo dục suốt đời của ECC.

Các nhóm ECC của trường là một thực thể giáo dục suốt đời mà chạy nhiều trường ngôn ngữ như trường học tiếng Anh trên khắp Nhật Bản. Viện Ngôn ngữ Nhật Bản tọa lạc gần trạm Kanayama, truy xuất từ mọi nơi. Các sinh viên của nghiên cứu các khóa học tiếng Nhật trong cùng tòa nhà với sinh viên Nhật Bản học ngoại ngữ.

Nguồn: www.ecc-nihongo.com